Airport Parking-Berlin

Strona Główna | Tegel | Schoenefeld

AGB

Regulamin usług firmy i transferu (dowozu)


  • Serwis parkingu samochodowego oferuje potencjalnym podróżnym linii lotniczych możliwość wjazdu własnym samochodem na Parking strzeżony i tam podczas swojej nieobecności parkowanie samochodu za odpowiednią opłatą. W tym jest zawarty bezpłatny transfer (dowóz) na lotnisko i z powrotem.


  • Opłaty za Parking wynikają z osobnego cennika w zależności od ilości dni. Bezpłatny transfer na lotnisko i z powrotem dotyczy pasażerów każdego zaparkowanego samochodu, a w przypadku autokaru do 8. osób. Za jeden zaparkowany samochód będzie do 8 osób bezpłatnie zawiezione na lotnisko i również odebrane. Korzystać z tego serwisu mogą tylko osoby, które 24 godziny wcześniej zarezerwowały Parking Np. telefonicznie, faksem, poprzez Internet albo pocztą elektroniczną. Z parkingu mogą korzystać klienci, którzy dokonali rezerwacji 24 godz. wcześniej, np. telefonicznie, online czy mailem.


  • Godziny otwarcia są ustalone przez firmę usługową i podane do ogólnej wiadomości. Roszczenie najemcy do firmy w sprawie przestrzegania obowiązujących godzin otwarcia parkingu, jak również rezerwacji poszczególnych miejsc parkingowych jest wykluczone. Jeżeli najemca nie dotrzyma obowiązków, które zawarte sa w umowie w sprawie odebrania lub parkowania samochodu nie ma prawa żądać od firmy jakichkolwiek roszczeń.


  • Na parkingu firmy obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. Najemca jest zobowiązany przestrzegać zarządzeń personelu firmy. Po zaparkowaniu samochodu najemca jest zobowiązany zabezpieczyć samochód według obowiązujących przepisów drogowych i bezpieczeństwa.


  • Używanie miejsc parkingowych do innych celów jak podano w punkcie 1, można tylko za specjalną zgodą firmy. Również przenoszenie praw najmu na trzecie osoby jest zabronione. Szczególnie zabronione jest parkowanie uszkodzonych pojazdów, przechowywanie paliwa lub innych środków łatwopalnych, a także różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych i odpadów. Zabronione jest zakłócanie spokoju oraz wykonywanie prac naprawczych przy samochodzie najemcy, (jeżeli taka konieczność nastąpi prosimy ograniczyć te prace do minimum).


  • Roszczenia firmy do najemcy wynikają z umowy zawartej przez najemcę. Firma ma prawo na koszt i odpowiedzialność najemcy usunąć zaparkowany samochód wraz z należącymi do niego rzeczami w następujących wypadkach: wygasła umowa o czasie parkowania, samochód zagraża ogólnemu bezpieczeństwu, na przykład: nieszczelny zbiornik paliwa, skończyło się zezwolenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego przez odpowiednie władze administracyjne, samochód został nielegalnie zaparkowany.


  • Firma odpowiada tylko za szkody, które zostały spowodowane przez personel lub obsługę firmy. Za szkody spowodowane przez innych użytkowników firma nie odpowiada. Roszczenia z powodu jakichkolwiek uszkodzeń prosimy zgłaszać do firmy jeszcze przed opuszczeniem parkingu.


  • Sąd w Berlinie.
o Nas | Regulamin | Kontakt | ©2009 parking-lotnisko-berlin